Vendlindja : Tiranë

Email : inaxhaxho@gmail.com

 

Eksperienca  e punësimit :

 

2005 – 2011 : Diplomë në “Master shkencor në shkencat e Odontoiatrise dhe Protezës Dentare” Universiteti katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”

2009 – 2013 : Asistente dentare

2014 – në vazhdim : Mjeke stomatolge në Fondacionin Zoja e Këshillit të mirë, Poliklinika “Atë Luigji Monti” Tiranë

2015 – në vazhdim : Mjeke stomatologe në Spitali Zemrës Dr.Roland Xhaxho Tiranë

Trajnimet :

 

Viti 2010 

Pjesëmarrje në konferencën X “Anesthesia, Emergency, Intensive care,Pain”

Viti 2013

Pjesëmarrëse ne konferencën “ Menaxhimi i dhimbjes në dentistri “

Viti 2014 :

 • Pjesëmarrëse në kursin praktik “ Endodonzia e Radiologia su denti per trasparenza e su deti veri” Dott.S.Araci Centro di odontoiatria Operativa Padova Italia (Endodoncia dhe Radiologjia në dhembet natyral) Dr Stefao Araci Padova – Itali

 • Pjesëmarrëse në kursin praktik “Chirurgia orale,estrattiva, comunicazione oro – sinusale e rigenerazione ossea” Dott. S.Araci Padova Italia (“Kirurgjia Orale, komunikimet oro - sinusale dhe Rigjenerimet e kockës” Dr.Stefano Araci Centro di Odontoiatria Operativa Padova – Itali)

 • Pjesëmarrëse në kursin teorik – praktik “Protesi Fissa e denti Naturali” Prof. G.Rappelli Dental Campus Roma – Italia

 • Pjesëmarrëse në seminarin “Deformimet Dento – skeletrike” Spitali Salus Tiranë

 • Autore e prezantimit oral “Problemet respiratore gjatë stadeve të rritjes të femijës” (Respiratory problems during child development stages) në 19 congress of Balkan Stomatological Society – Bass Serbia

 • Co.Autore e Posterit “Prevalenca e kafshimit të hapur në moshen 6 -15 vjec në Tiranë” (The prevalence of open bite at the age 6 -15 years in Albania) në 19 congress of Balkan Stomatological Society –Bass Serbia

Viti 2015 :

 • Pjesëmarrëse në kursin praktik “Parodontologjia jo kirurgjikale, teknikat protokolli, literatura dhe eksperienca klinike duke u finalizuar në kurimin më të mirë të pacientit” , Dr. Marisa Roncati  Bari Itali (Paradontologia non chirurgica; tecnologi,protocolli , letteratura ed esperienza clinica, finaizzai alla migliore cura del paziete) Dott.ssa Marisa Roncati Bari – Italia

 • Pjesëmarrëse në kursin teorik – praktik “Leksion i avancuar ne endodonti” Prof. Vito Malagnino dhe Prof.Vincenzo Campanella Dental Leader Corsi Tiranë

 • Pjesëmarrëse në kursin teorik praktik “Diagnostikimi dhe trajtimi postoperator ne endodonti” Prof. Vito Malagnino dhe Prof.Vincenzo Campanella Dental Leader Corsi Tiranë

Viti 2016 :

 • Pjesëmarrëse në kursin 1 javor Teoriko - Prakatik i “Protetikës Fikse” pranë Italian Dental Education Tiranë

 • Master shekncor i nivelit të II “Kirurgji orale” në Universitetin “La Sapienza” Roma - Italia

 

Gjuhe te huaja :  Italisht ; Anglisht