Shërmbimet në spitalin tonë
Tapeti,prova ushtrimore
Eko kardiake
Koronarografia
Operacione kardiake
Perpara se te shkoni per vizite tek mjeku

Sugjerimet e mëposhtme mund t'ju ndihmojnë për tu përgatitur përpara se të paraqiteni për vizitë tek mjeku juaj.

  • Grumbullo dokumentat që duhet ti sjellesh në viziten me mjekun:

  • Kopje të .......

Mjekë me standarte ndërkombëtare

 

Të gjithë mjekët që punojnë aktualisht në këtë spital kanë kryer universitetin ose janë specializuar ne vende të BE ose SHBA.

 

Shpëtim për zemrat e mbi 20 000 pacientëve shqiptarë dhe kosovarë në këto 10 vjetë

"Kushdo që akseson këtë faqe të kontrolluesit “Spitali i Zemrës” (FMES Sh.p.k) përpara dhënies së informacionit informohet mbi qëllimin e përpunimit tëtë dhënave dhe se të dhënat përdorën vetëm për këtë qëllim.

 

Kategoria që do të kryejë përpunimin e të dhënave janë strukturat e kontrolluesit të cilat kanë nënshkruar edhe deklarata konfidencialiteti dhe përdorin masa të rrepta sigurie.

 

Aksesi në të dhëna është i kufizuar. .....

POLITIKA E PRIVATËSISË